FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/12/2007

Efterarv vid inbördes testamente

Gift par utan barn Hur fördelas ev. ett arv när båda gått bort om det finns ett testamente som anger att när den ena dör tillfaller all egendom den andre. resp. om det inte finns något testamente. PS! Det finns syskon på båda sidor mvh

Lawline svarar

Hej. Enligt 3:1 Ärvdabalken ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. När denne sedan avlider ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den "bästa" arvsrätten efter den först avlidna maken, dvs. syskonen i ert fall. Under den efterlevande makens livstid innehar han eller hon kvarlåtenskapen från den först avlidna maken med fri förfoganderätt. Sammanfattningsvis gäller som huvudregel att makar ärver varandra och när den efterlevande maken avider ska hälften av vad denne då äger tillfalla den först avlidnas efterarvingar. Finns det ett inbördes testamente blir svaret beroende av hur detta är utformat. Har testamentet formulerats så att den efterlevande maken ska ärva den avlidnes kvarlåtenskap med "full äganderätt" och inte i övrigt innehåller något förordnande om arv till arvinge, blir resultatet att kvarlåtenskapen efter den först avlidna maken helt och fullt övergår till den efterlevande maken och blir dennes egendom. Detta innebär att rätten till efterarv på den först avlidnes sida försvinner. Om testamentet inte innehåller orden "med full äganderätt" torde vanliga arvsregler tillämpas, dvs. sedan den efterlevande maken avlidit hälften av dennes kvarlåtenskap kommer att tillfalla den först avlidnes efterarvingar. Sedan arvsreglerna ändrades så att makar ärver varandra även före gemensamma barn, har således behovet av att upprätta ett inbördes testamente minskat radikalt. Ärvdabalken hittar du http://www.lagen.nu/1958:637 Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”