FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/12/2007

Testamente i samboförhållande

Vi är sambos med ett gemensamt barn. Om en av oss skulle gå bort, vill vi att barnet/barnen ska få hälften av tillgångarna, och den efterlevande sambon får den andra hälften. Är nedanstående en korrekt formulering? Undertecknade sambor bestämmer härmed följande som vår yttersta vilja och testamente. Av kvarlåtenskapen efter endera av oss skall våra gemensamma bröstarvingar erhålla hälften. Den andra hälften skall den efterlevande erhålla. Vad efterlevande sambo eller bröstarvinge erhåller i arv skall vara dennes enskilda egendom.

Lawline svarar

Hej! Det låter som en bra formulering. Precis som ni har uppmärksammat så ärver sambor inte varandra, därför är det klokt att skriva ett testamente om ni vill att tillgångarna ska delas på hälften mellan sambo och barn! Bröstarvingar har enligt lag rätt till halva kvarlåtenskapen (den så kallade laglotten, 7 kap 1 § ÄB). Här orsakar inte det något problem eftersom ni endast testamenterar bort hälften av kvarlåtenskapen till varandra. Tänk på att för att ett testamente skall vara giltigt skall det upprättas skriftligen med två vittnen. Det finns ett strikt krav på att vittnena skall närvara samtidigt och bevittna testators underskrift. Vittnena skall även själva skriva på testamentet. De bör även anteckna yrke, hemvist och tid för bevittnandet. Dessa bestämmelser hittar ni i ÄB 10 kap 1-2 §§. Ärvdabalken (ÄB) hittar du http://www.lagen.nu/1958:637 . Vänliga hälsningar,
Lotta KnappRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”