FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/12/2007

Testamente och vittnen

Testamente Jag skriver och undrar å min morfars vägnar (som för övrigt är vid sina sinnens fulla bruk). Min morfar är gift med min mormor. Tillsammans har de tre barn. Från ett tidigare förhållande (som inte var något förhållande utan mer än engångsgrej) har han ett till barn. Min morfar har dock aldrig träffat sonen. 1. Hur ska han gå till väga för att upprätta ett testamente? Kan han upprätta ett själv så länge två vittnen närvarar vid undertecknandet? 2. Hur omfattande behöver testamentet vara? Räcker det med att skriva att "sonen X ska inte ärva mig" (bortsett från laglotten) 3. Ska testamentet inlämnas till någon myndighet, bank e.d.? 4. Vilka kan vara vittnen? Jag har hört inga släktingar kan vara det. Gäller det även ingifta släktingar? Kan goda vänner till morfar bevittna undertecknandet? Hoppas Ni hinner svara på detta mail, det skulle vara mycket hjälpsamt av Er. Tack på förhand!

Lawline svarar

Testamente regleras i ärvdabalkens 10 kap. som du finner http://www.lagen.nu/1958:637#K10 Enligt 1 § ska testamente upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. De ska veta att handlingen utgör ett testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej. Det är alltså viktigt att testator skriver under testamentet medan båda vittnena är där tillsammans och ser på. Det får inte ske i förväg eller senare. Det finns inga formkrav för testamentet i övrigt. Det viktiga är att testators vilja framgår på ett så tydligt sätt som möjligt. Det är utöver ditt förslag en god idé att nämna hur X:s arvslott (utöver laglotten) ska fördelas. T.ex. att den ska delas lika mellan övriga arvingar eller liknande. 4 § reglerar vilka som får vara testamentsvittnen. Till testamentsvittne får inte tas den som är under femton år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, inte heller testators make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon. Ingen får tas till vittne vid om testamentet har ett förordnande till honom själv, hans make eller någon som står i sådant släktskap eller svågerlag till honom som nyss är sagt. Det är alltså inga som helst problem att låta goda vänner agera vittnen men inte alltför nära släkt. Testamentet behöver inte lämnas in till myndighet eller liknande utan det är tillräckligt att någon annan görs medveten om dess existens och var man kan finna det vid testators död.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”