FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/04/2006

Rätt att åberopa bodelning/äktenskapsförord efter 5 år?

Hej! Jag har en knepig situation som jag skulle behöva hjälp med... S och B har varit gifta sedan 1971, och skilde sig 2001. S orkade vid det tillfället inte bråka utan gick utan att någon bodelning gjordes. De ägde ett hus med hälften var, så S fick sin del av det, och man delade upp lite tavlor. Övrigt kapital, fonder, obligationer till ett ganska stort värde stod på B, som under hela äktenskapet varit den som skött allt ekonomiskt. S har efter skilsmässan trott att det är kört för henne, och att hon inte kan få ut några pengar. Nu är det så att B har avlidit och arvet efter honom ska skiftas mellan 4 barn. Min fråga gäller om det är möjligt för S att påkalla bodelning trots att det har gått 5 år sedan skilsmässan och att B inte längre lever? I så fall måste väl detta göras innan det görs bouppteckning och arvskifte efter B:s dödsfall. En ytterligare komplikation är att det finns ett äktenskapsförord som makarna skrev i samband med äktenskapets ingående, och som S alltså inte heller har åberopat. Jag vet ännu inte vad det innehåller, men om det är skrivet till förmån för S (så att mer än hälften av makarnas tillgångar är hennes enskilda egendom), kan detta då åberopas så att en ev. bodelning sker i enlighet med äktenskapsförordet? mvh Magznus

Lawline svarar

Hej. Utgångspunkten är att en bodelning alltid skall göras och att rätten att påkalla bodelning inte är begränsad till viss tid efter äktenskapsskillnad. Om make utan rimlig förklaring under lång tid underlåter att påkalla bodelning kan det dock ses som att maken är nöjd med bodelningen vilket leder till att rätten går förlorad, detta kan vara fallet även om inte någon fördelning gjorts alls. Ovanstående går att utläsa av Högsta Domstolens avgörande NJA 1993 s 570 där det klargjordes att 24 år var för lång tid för att kunna påkalla bodelning. Vid bedömningen skall enligt hovrättsfallet RH 2003:41 omständigheterna kring äktenskapsskillnaden och beskaffenheten av egendomen som kan bli föremål för bodelning tilläggas betydelse. I det aktuella fallet ansågs en väntan på 7 år vara för lång, däremot ansåg man i RH 2002:19 att 9 år inte var för lång tid så rättsläget är oklart. En kvalificerad gissning är dock att hon har rätt att kräva bodelning efter 5 år. Ett äktenskapsförord är ett avtal som utpekar viss egendom som enskild. Förutsatt att formkraven är uppfyllda (det skall vara skriftligt, undertecknat och registrerat hos domstol enligt ÄktB 7:3§ se http://lagen.nu/1987:230) är konsekvensen av förordet att den enskilda egendomen inte skall ingå i bodelningen då den inte är giftorättsgods (ÄktB 10:1§). Således bör S vara ägare till den egendom som utpekas i förordet och kunna hävda sin rätt till denna, förutsatt att hon var tidigare ägare till egendomen. Om det var B som var ägare till egendomen kan S ej hävda sin rätt då man inte kan skänka egendom genom äktenskapsförord utan bara utpeka att egendom man äger skall vara enskild. Hör gärna av dig igen om något är oklart! Med vänliga hälsningar
Daniel SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?