FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/12/2007

Äktenskapsförord och utmätning

Hej! Jag ska gifta mig och ska skriva ett äktenskapsförord innan bröllopet. Går det att skriva så att jag står utanför om min blivande man skulle gå i borgen för någon? Hur får man i så fall med det på ett korrekt sätt? Undrar även vart man hittar äktenskaps förord att köpa. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, Ett äktenskapsförord kan endast reglera vilken egendom som skall utgöra giforättsgods respektive enskild egendom. Giftorättsgods är sådan egendom som skall ingå i en bodelning. Enskild egendom skall ej omfattas av bodelning. Giftorätten blir aktuell endast vid upplösning av äktenskapet. Ett äktenskapsförord reglerar således inte frågor som rör utmätning av egendom för någon av makarnas skulder, exempelvis i anledning av ett borgensåtagande. Den grundläggande principen för makars egendom och skulder är dock att varje make svarar med sin egendom för sina skulder. I ditt fall innebär detta att endast Din blivande makes egendom skall kunna utmätas om han gått i borgen för någon och borgensåtagandet måste infrias. Denna regel, i Äktenskapsbalken 1 kap 3 §, hittar Du http://www.lagen.nu/1987:230#K1P3 Problemet är dock att dena regel inte är samordnad med de regler som rör utmätningsförfarandet. I Utsökningsbalken 4 kap 19 §, som Du hittar http://www.lagen.nu/1981:774#K4P19 anges nämligen att Kronofogden, vid utmätning i ett gift pars hem, kan utgå från att all egendom tillhör den make som är skyldig att betala den aktuella skulden. Den make som inte är betalningsskyldig måste därför göra det sannolikt att egendomen inte tillhör den skuldsatte maken. Ett äktenskapsförord eller annan, helst bevittnad, förteckning över vem som äger vad, kan således fylla en praktisk funktion som bevismedel för att kunna hindra utmätning. Mitt råd är därför att upprätta ett äktenskapsförord som är tillräckligt detaljerat för att kunna fylla fuktionen som bevismedel vid utmätning - alternativt att Du kombinerar ett mer allmänt hållet äktenskapsförord med en uppdaterad förteckning över de aktuella egendomsförhållanderna. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda de blivande makarna. Det skall även registreras hos den lokala tingsrätten. Man kan ingå äktenskapsförord även efter vigseln. Regler om äktenskapsförord återfinns i äktenskapsbalken 7 kap 3 §, http://www.lagen.nu/1987:230 En blankett rörande äktenskapsförord finns ofta att köpa hos välsorterade bok - och pappershandlare. Många advokatbyråer/juristfirmor tillhandahåller utformning av äktenskapsförord till ett fast pris. Hoppas att Du har blivit hjälpt av svaret Med vänliga hälsningar
David KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000