FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/10/2005

När ett samboförhållande tar slut

Min sambo och jag ska flytta isär. Hon står som ensam innehavare på kontraktet och vill nu byta lägenheten mot en etta och flytta dit själv. Egentligen vill jag bo kvar själv och överta kontraktet, har jag ingenting att säga till om som sambo?

Lawline svarar

Du har som sambo någonting att säga till om! De rättsliga aspekter som finns på samboförhållanden regleras i sambolagen (2003:376). Du kan som sambo kräva att det ska ske en bodelning. I bodelningen ska det som ni har för gemensamt användande räknas med, samboegendom. Värdet på samboegendomen räknas samman och delas i två lika stora delar, antingen i form av saker eller pengar. Bostaden är samboegendom om den är avsedd att vara ert gemensamma hem. En behovsprövning av vem som har bäst rätt till lägenheten görs och den som får behålla lägenheten ska betala ersättningen till den andra. Om det är en hyresrätt har den som måste flytta inte rätt till någon ersättning. Om bostaden inte är samboegendom finns en möjlighet att den som inte ”står på kontraktet” kan få rätt till bostaden om denne har störst behov av den och det inte är oskäligt på grund av övriga omständigheter. Hyresvärden kan motsätta sig sambon som hyresgäst om han inte ”skäligen bör nöja sig” med denne. Det du borde göra är att ansöka om bodelning hos tingsrätten, det måste du göra inom ett år efter det att ni gjorde slut. Om din sambos bostad inte är samboegendom måste du framställa kravet på att få behålla den senast tre månader efter det att du flyttade ut.
Oscar BjörkmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”