FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/11/2007

Efterarvsrätt

Min Morfar dog i feb-07, det visade sig att han har varit gift förut, och den kvinnan han var gift med hade en butik varför de skrev ett äktenskapsförord, kvinnan dog under äktenskapet och morfar blev änkling. Hon gick bort på 40-talet. Nu när det skall göras bodelning på Morfar visar det sig att äktenskapsförordet fortfarande gäller, trots att han har gift om sig med min mormor, har fått 2 barn under tiden, det första äktenskapet var barnlöst. Så nu ska den första fruns syskonbarn ärva morfar, kan det stämma? När min Mormor dör i September -07 så är Morfars bodelning inte klar, då visar det sig att de här syskonbarnen till första frun också blir arvtagare av hennes kvarlåtenskap, kan detta vara rimligt?

Lawline svarar

Hej! Till att börja med så är det inte pga. av det gamla äktenskapsförordet som situationen är som den är utan den beror på de allmänt gällande lagreglerna i Ärvdabalken. Det gamla äktenskapsförordet är ”förbrukat” genom att den ena maken dog och gäller alltså inte längre. Anledningen till att den första fruns syskonbarn ska ärva din morfar är att dessa har en efterarvsrätt i hans kvarlåtenskap då de inte ärvde din morfars första fru när hon gick bort. De fick då en rätt till efterarv som utfaller när den efterlevande maken(din morfar) går bort. Eftersom din morfar nu avlidit så har de rätt att göra anspråk på sitt arv. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§. Se.http://www.lagen.nu/1958:637 Det stämmer inte att den första fruns syskonbarn blir arvtagare i din mormors kvarlåtenskap. De har endast rätt att taga arv i din morfars egendom eftersom denna indirekt innehåller kvarlåtenskap från den första fruns frånfälle. Rent praktiskt görs detta genom att man i första hand låter syskonbarnen få ut sin efterarvsrätt i din morfars kvarlåtenskap. Efter att detta är utrett så bodelar man mellan din morfar och din mormor. På så sätt så hålls din mormors kvarlåtenskap helt utanför efterarvsrätten till syskonbarnen. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000