FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/11/2007

Syskons arvsrätt

Hej, jag är sambo och vi har två gemensamma barn 11 och 7 år och inga andra utöver dessa två. Jag har två äldre bröder varav den ena tror sig kunna väcka talan i det mesta som han gör anspråk på om han fått för sig att ha har den lagliga rätten, även i de fall han inte har det. Han har bland annat processat mot min far i tre mål där min bror förlorade. Finns det någon möjlighet att han kan ärva mig om jag går bort eller om både jag och mina barn går bort och efterlämnar min sambo? Kan detta regleras med testamente mellan mig och min sambo? Våra funderingar kretsar kring giftermål för att eventuellt undanröja dessa hinder men min sambo känner stor oro inför att gifta in sig i min släkt. Min far gick bort för fyra år sedan och dödsboet har ännu ej kunnat skiftas av den av tingsrätten tillförordnade boutredningsmannen. Min bror anser sig ha mer att hämta och jag tror att han har för avsikt att överklaga föreslaget arvsskifte trots att tidigare gåvor är avräknade från arvslotterna. Finns det någon risk att min bror kan processa mot mig så att vår gemensamma ekonomi skadas? Hur skyddar vi oss bäst?

Lawline svarar

Dina närmsta arvingar är dina bröstarvingar, det vill säga dina barn. Endast om både du och dina barn dör kan din bror få någon arvsrätt efter dig. Lagregleringen för detta hittas i Ärvdabalken 2 kapitlet, http://www.lagen.nu/1958:637#K2 . En sambo ärver aldrig utan testamente. Genom testamente kan du disponera över all din egendom som inte utgör barnens laglott. Laglotten omfattar hälften av din kvarlåtenskap delad mellan dina barn, det vill säga i ditt fall 25 % per barn. Denna del kan du alltså inte testamentera bort till din sambo. Om båda dina barn skulle avlida och efter det du, kan din sambo genom testamente ärva all din kvarlåtenskap. Om däremot du skulle dö först och efter det dina barn har de hunnit ärva dig och deras kvarlåtenskap ska gå till deras arvingar. Dina barn är för unga för att själva skriva testamente. Deras arvingar enligt lag är i avsaknad av egna barn du och fadern. Är även du död och samtliga dina barn, kan dina föräldrar ärva din del och deras respektive del kan i sin tur ärvas av deras barn, det vill säga dina syskon. Genom testamente kan du alltså endast avsevärt minska den andel av din kvarlåtenskap som det finns en risk (även om den ter sig mycket liten) att din bror, via dina barn, slutligen ärver. Om du och din sambo istället gifter er ärver ni varandra enligt lag, Ärvdabalken 3 kapitlet, http://www.lagen.nu/1958:637#K3 . Makes arvsrätt innebär kort sagt att den avlidnes arvingar, även gemensamma barn, inte kan få ut något arv förrän även den efterlevande maken avlidit. Angående risken för att er brors processande skadar er gemensamma ekonomi finns det givetvis en indirekt risk genom att hans processande kan dra på dig/er rättegångskostnader. Emellertid blir förlorande parten i en rättegång som huvudregel ersättningsskyldig även för motpartens rättegångskostnader. Det går i viss mån att skydda sig mot framtida rättegångskostnader genom en rättsskyddsförsäkring. Rättsskydd ingår normalt i en vanlig hemförsäkring. Kolla alltid inför en förestående process med försäkringsbolaget vilka kostnader som täcks och vilka villkor som gäller för ersättning. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?