FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/11/2007

Barnets levnadskostnader vid underhållsstöd

Har en fråga gällande underhållsbidrag? Barnet ifråga bor hos mig pappa till henne på heltid hon är hos sin mamma varannan helg d.v.s. 2 dagar varannan vecka! Jag får underhållsstöd från försäkringskassan då mammans ekonomi inte gjorde det möjligt på ngt annat vis. Men nu har mamman på senaste tiden börjat kräva att jag ska skicka med allt som behövs för vistelsen hos henne d.v.s. kläder, skor, allt som hon kan komma på! betalar redan barnets glasögon, medicin, läkarresor m.m. hur mkt är jag som förälder skylldig att bidra med då jag redan drar det tyngsta ekonomiska lasset??

Lawline svarar

Hej! Enligt Föräldrabalken kap 6 § 1 http://www.lagen.nu/1949:381 svarar båda föäldrarna för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till deras samlade ekonomiska förmåga. Modern är i ert fall undehållsskyldig enligt FB 6 kap 2§ och enligt 3§ fullgör hon sin skyldighet genom att hon är återbetalningskyldig för det bidrag som föräskringskassan betalar ut till Er. Jag kan dessvärre inte komma fram till annat än att modern således har fullgjort sin underhållsskyldighet och därmed inte behöver stå för ytterligare kostnader i form av kläder och dylikt. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?