FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/11/2007

Inbördes testamente och efterarv

Hej, två män har varit samboende (mer än 45 år). . Ett inbördes testamente är upprättat av advokatbyrå: "Undertecknade n.n. och n.n. förordnar härigenom - med upphävande av tidigare av oss gjorda testamentariska förordnanden - såsom vår yttersta vilja och testamente följande. Den av oss som lever efter den andre, skall med fri förfoganderätt erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap. Efter den sist avlidnes frånfälle skall den då förefintliga egendomen fördelas mellan våra arvingar. Därvid skall vad som stadgas i 3 kap ärvdabalen i tillämpliga delar gälla." I bouppteckning efter den först avlidne har denne 600 000 kr och halva bohaget. Efterlevande har 250 000 kr och halva bohaget. Arvingar finns på båda sidor. Hur fördelas arvet då den efterlevande avlider?

Lawline svarar

Hej! Det hela löses enligt reglerna i 3 kap Ärvdabalken (ÄB), se http://lagen.nu/1958:637. När arvet efter den efterlevande personen senare ska fördelas utgår man från de kvotdelar som fanns när den förste personen avled. I det här fallet hade den ene 600 000 kr och den andre 250 000 kr. Detta innebär är kvotdelarna blir 12/17 för den ene personen och 5/17 för den andre. Antag att kvarlåtenskapen efter den efterlevande vid hans frånfälle uppgår till 1 700 000 kr. Denna delas då enligt kvotdelarna ovan. Detta innebär att arvingarna efter den ene personen erhåller 1 700 000 X 12/17= 1 200 000. Den andre personens arvingar får således 1 700 000 X 5/17=500 000. Man behåller alltså proportionerna. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”