FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/11/2007

Ensam vårdnad

Hej jag har 2 barn på 10 och 11 år och är separerad från deras pappa. Vi har gemensam vårdnad men pappan är efter uredning hos sociala myndigheter polisanmäld för misshandel av dessa barn. Pappan har på egen begäran avsagt sig umgänge och har inte utnyttjat denna rätt på 6 månader. Hur stor chans har jag att få ensam vårdnad?

Lawline svarar

Hej, Om en förälder missbrukar eller försummar den vårdnadsskyldighet som åligger en förälder kan vårdnaden överflyttas från båda föräldrarna till bara en av dem. Det är socialnämnden som för talan om ändring av vårdnaden vid en eventuell rättegång. Detta enligt 6 kap. 7 § Föräldrabalken. När man avgör om vårdnaden helt skall övergå på den ena föräldern måste en avvägning göras. I ena vågskålen ligger risken för att barnet far illa av att vårdnaden ligger hos föräldern och i den andra ligger det faktum att en nära kontakt mellan förälder och barn ses som väldigt viktigt för barnet. Detta enligt 6 kap. 2a § Föräldrabalken. I detta fall där fadern avsagt sig kontaken och är anmäld för misshandel bör saken vara klar. Om fadern skulle bli dömd enligt utredningen kommer vårdnaden utan tvekan att flyttas över till dig. Skulle det visa sig att det inte går att döma fadern och man därför anser att någon misshandel inte ägt rum bör det nämnas att ett egentligt övergrepp inte behöver skett utan att det räcker med att det finns en risk för att det skulle kunna ske för att ge er vårdnaden. Ni kommer alltså troligtvis kunna få ensam vårdnad om barnet, vill ni själv läsa de paragrafer som nämnts ovan klicka http://www.lagen.nu/1949:381. Med vänliga hälsningar
Marcus GlimbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?