FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/11/2007

Gåvobrev

Hur skall ett gåvobrev/breven utformas? Mina föräldrar skall ge mina två söner en sommarstuga som gåva. Idag ägs sommarstugan av min far. Mina söner skall få stugan delat 50/50. Bägge sönerna är myndiga. Detta är heller inget förtida arv?

Lawline svarar

Hej, Som jag uppfattar det så avser gåvan en fastighet (vilken räknas som fast egendom), varför det krävs ett skriftligt gåvobrev som enligt jordabalkens 4 kap. 29 § skall uppfylla samma formkrav som gäller vid köp av en fastighet. Således skall gåvobrevet innehålla såväl en överlåtelseförklaring av vilken det skall framgå att fastigheten ges bort som gåva (innefattat vilken fastighet som gåvan avser) som uppgift om köpeskillingen (som ju vid en gåva är noll kronor). Förutom detta skall gåvobrevet undertecknas av både gåvogivaren och gåvomottagaren. Hur gåvobrevet faktiskt skall utformas måste anpassas efter förutsättningarna i det enskilda fallet, och är således svårt att svara på. Exempelvis kan gåvogivaren eventuellt vilja att gåvan skall förbli gåvotagarens enskilda egendom eller att den inte får säljas vidare. Vad man dock kan säga är att det som regel är mycket viktigt att man är tydlig samt att det är viktigt att gåvogivaren noga tänker igenom om, och i sådana fall vilka villkor, som skall tas med. Efter att gåvan har fullbordats kan gåvogivarens nämligen inte ensidigt ändra eventuella villkor såvida ett sådant inte är uppställt i dennes intresse (se t.ex. NJA 2000 s. 262). Om man inte vill använda sig av en advokat finns det exempelvis mallar att köpa. Jordabalken finner du http://lagen.nu/1970:994 Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000