FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2007

Bodelning vid samboförhållandes upphörande

Kan sambon ta mera än vad som är lagligt? Min bror dog, inga barn, inget testamente. Dom hade ett hus ihop. Vad jag förstår ärver min mor efter honom. 1/2 hus och bohag och hans tillgångar. Har sambon rätt att behålla bilkärra (köpt innan) och traktor båda registrerade på min bror, dator.Ska inte en värdering göras på huset? Har vi syskon någon rätt att ta del av bouppteckningen? Vi tycker allt verkar konstigt. Våran mor orkar inte bry sig längre. Allt har dragit ut på tiden. Får det ta hur lång tid som helst?

Lawline svarar

Hej! En av den största skillnaden mellan äktenskap och samboende är just fördelningen av egendom vid separation eller dödsfall. Det som anses som samboegendom vid en bodelning är gemensamt bostad och bohag. Huvudregeln är att det som köpts efter att samboförhållandet inletts är att betrakta som gemensam egendom som ska ingå i en bodelning. Det som undantas står i första hand angivet i 4 § Sambolagen se www.lagen.nu/2003:376 . Är bilkärran köpt innan förhållandet påbörjats är den antagligen att betrakta som undantagen. Traktor och dator kan jag inte ge någon antydan om baserat på det Du skrivit. Du har helt rätt i att Din brors tillgångar ska tillfalla Din mor. Huset och bohaget bör värderas av en oberoende part och hon har rätt till hälften av det värdet. Det bör poängteras att sambon har rätt till 2 basbelopp av bodelningen om det skulle bli en mindre summa kvar. Begäran om bodelning ska göras senast när bouppteckningen förrättas. Uppteckningen ska baseras på förhållandena den dagen då samboförhållandet upphörde. Se 8 § 2 st Sambolagen.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000