FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/02/2006

Förskott på arv

Jag är en av tre syskon. Min far dog 2003 och min mor fick sitta kvar i "orubbat bo" . De ägde en sommarstuga tillsammans som min mor nu vill sälja till underpris till en av mina syskon. Vi andra tre syskon undrar om hon kan sälja under marknadsvärde och om mor har någon skyldighet att betala ut vårt arv efter far vid en försäljning.

Lawline svarar

Hej! Då en make avlider har den efterlevande maken arvsrätt och de gemensamma bröstarvingarna får sin arvsrätt uppskjuten tills den efterlevande maken avlider. Den efterlevande maken ärver egendomen med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över föremålen genom att förbruka, sälja eller ge bort dem. Denne har dock inte rätt att testamentera bort egendomen. Någon rätt för gemensam bröstarvinge att få ut sitt arv i förtid finns inte. Däremot kan en dylik försäljning av egendom, till underpris, från arvlåtare till arvinge klassas som förskott på arv. Det gäller dock om inte arvlåtaren, din mor, givit uttryck för motsatt önskan, d v s att ”gåvan” inte ska klassas som förskott på arv. Om arvlåtaren inte på något sätt tillkännagivit sin vilja i detta avseende utgår man ifrån att en gåva till en bröstarvinge utgör förskott på arv. Om det rör sig om ett förskott på arv ska förskottet avräknas från mottagarens arvslott. Denne behöver dock inte återbära något även om förskottet är större än arvslotten. Förlusten får istället bäras av övriga arvingar i proportion till var och ens andel i kvarlåtenskapen.
Sofia FjellandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”