FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/11/2007

Efterarv - särkullbarn.

Har tre pojkar varav en från ett tidigare förhållande. Fadern till de två helsyskonen dog. All egendom tillskiftades mig som änka. Hur skall jag göra för att alla tre skall få ärva lika mycket?

Lawline svarar

Först som bakgrund lite om hur arvet skulle fördelas enligt lagens regler. Vid en äkta makes död ska (åtminstone i teorin) en bodelning göras. Finns ingen enskild egendom eller något äktenskapsförord innebär bodelningen att all egendom som makarna äger utgör giftorättsgods som enligt Äktenskapsbalken ska delas lika mellan dem. Den ena halvan blir den efterlevandes egendom och den andra halvan utgör kvarlåtenskap efter den avlidne, som den efterlevande ärver med så kallad fri förfoganderätt i det fall det inte finns något testamente som säger annat. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande kan fritt disponera över egendomen, förutom att testamentera bort den. Den efterlevande kan även välja att avstå från bodelning och i ett sådant fall behåller denne sin egendom och ärver den andres kvarlåtenskap på samma sätt som ovan. Fördelningen av vad som utgör egen egendom och vad som är ärvd egendom blir då naturligt nog vanligtvis en annan. När även den efterlevande avlider ska den först avlidnes arvingar få ut sitt så kallade efterarv efter den först avlidne. Detta utgör samma proportion i den sist avlidnes kvarlåtenskap som den proportion av det gemensamma boet som den efterlevande ärvde med fri förfoganderätt. Det vill säga i normalfallet hälften av egendomen. Hälften av vad som finns i boet när du avlider skulle alltså delas mellan de två helsyskonen som arv efter deras far. Makes arvsrätt samt efterarv regleras i 3 kapitlet Ärvdabalken, http://www.lagen.nu/1958:637#K3 . Den andra hälften utgör din kvarlåtenskap och ska om inget annat framgår av testamente delas lika mellan dina tre barn. Fördelningen av det totala boet skulle alltså bli att helsyskonen ärver 25 + 16.67 = 41.67 % var som arv efter sin far och dig och särkullbarnet ärver 16.67 % efter dig. Vill du ha till en annan fördelning måste du skriva ett testamente. Du kan genom testamente förfoga över din egen kvarlåtenskap med undantag för barnens laglott. Laglotten som alltså inte går att testamentera bort utgörs av hälften av din kvarlåtenskap, det vill säga 25 % av det totala boet (enligt huvudregeln) fördelat mellan dina barn. För att ditt särkullsbarn ska ärva lika mycket ur det totala boet efter dig och din man som sina halvsyskon måste du alltså skriva ett testamente där ditt särkullsbarn ur din del av kvarlåtenskapen, efter att laglotten tagits undan, ska erhålla egendom så att fördelningen av det totala boet blir lika mellan alla tre barn. Ett testamente kan man skriva själv så länge formkraven i Ärvdabalken är uppfyllda, men det kan ändå vara bra att ta kontakt med en familjejurist för att vara säker på att få allt rätt och komplett. Formkraven hittas http://www.lagen.nu/1958:637#K10 . Som en sista notering kan det vara värt att tänka på att ett särkullbarn vanligtvis har ett arv att vänta även efter sin egen far. En likadelning av din och din mans kvarlåtenskap mellan alla tre barnen kan i sådana fall även det ses som en orättvis fördelning totalt sett. Helsyskonen har ju inget ytterligare föräldraarv att vänta. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000