FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/12/2007

Ska bostad köpt av ena sambon ingå i bodelning?

Om en bostad köpts för gemensamt boende men all ekonomi kring den har gjorts av en person, lån, hyra, el m.m. Gäller även då sambolagen fastän den ena partnen inte betalat någonting?

Lawline svarar

Hej, Ja, sambolagen gäller även om endast en person stått för samtliga kostnader förutsatt att den andra parten begär det. I bodelningen ska den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ingå. Eftersom bostaden har förvärvats för gemensamt ändamål skall den således ingå i bodelningen. Detta innebär att de före detta samborna enligt huvudregeln ska få lika stora delar dock med avräkning för deras personliga skulder. Om den andra parten begär bodelning tycker jag att personen som köpt bostaden ska påkalla jämkning enligt den så kallade skevdelningsregeln i sambolagen. Regelns innebörd är att principen om hälftendelning ska kunna frångås i oskäliga situationer när hänsyn tas till exempelvis samboförhållandets längd eller de ekonomiska förhållandena. Har samborna bott tillsammans kortare tid än fem år är jämkning exempelvis möjlig. En jämkning skulle innebära att personen som köpt bostaden skulle utfå en större del vid bodelningen än halva boet, sambolagen kan dock inte frångås i dess helhet eftersom parterna inte avtalat härom. Med vänlig hälsning
Erik AnnerstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”