FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2007

Innebörden av fri förfoganderätt

Mamma dog -98, pappa gifte om sig -99, 80 år gammal. Pappa har levt i orubbat bo, villa, med fri förfoganderätt. Sålde sommarhuset ett halvår efter mammas död. Nu säljer han villan och flyttar till hyresrätt med sin nuvarande fru. Hans nuvarande fru är en fena på att göra av med pengar. Vi tre barn är oroliga att morsarvet försvinner. Kan vi göra något för att förhindra detta?

Lawline svarar

Genom reglerna om makes arvsrätt som hittas i Ärvdabalken 3 kapitlet, http://www.lagen.nu/1958:637#K3 , ärver en efterlevande make den andra med fri förfoganderätt (om inget annat framgår av testamente). Av 2 § i kapitlet framgår att den efterlevande inte får förfoga över egendomen genom testamente. Några andra begränsningar finns inte för den efterlevande att förfoga över egendomen under sin livstid. Det står alltså den efterlevande fritt att till exempel sälja ärvd egendom och/eller leva upp pengarna under sin livstid. Någon skyldighet att ta hänsyn till de så kallade efterarvingarnas framtida arv finns inte. Den egendom som är föremål för efterarv utgör en andel av värdet i boet. Om den andel den efterlevande ärvde med fri förfoganderätt utgjorde hälften av det gemensamma boet (som i normalfallet), är det hälften av värdet av boet efter den sist avlidne som är föremål för efterarv, inte någon specifik egendom (som exempelvis en fastighet). Om värdet av boet har minskat anses alltså de båda delarna ha minskat i lika mån. Ett visst skydd finns emellertid för efterarvingarna genom 3 § 3 kapitlet. Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom kan efterarvingarna vid den efterlevandes död kräva vederlag. Ett vederlag ska beräknas så att efterarvet utgår så som om den otillbörliga minskningen inte skett. Regeln tar främst sikte på gåvor till ny make eller egna arvingar. För att vederlagsregeln ska bli tillämplig ska det emellertid röra sig om ett uppenbart missbruk av förfoganderätten. Enbart att er far och hans nya fru lever dyrt på hans bekostnad räcker inte. Vederlagsregeln kan inte heller aktualiseras förrän efter det att er far avlidit. Under er fars livstid finns det alltså inget ni kan göra för att bevara ert morsarv. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”