FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/11/2007

Makes rätt till fastighet som erhållits genom arv

Jag har ärvt en sommarstuga efter min far, hans tanke var att den skulle vara min enskilda egendom. Jag är gift och har 2 barn, vad händer med fastigheten vid ev skilsmässa eller vid min bortgång? Måste jag vidta några åtgärder för att fastigheten skall gå till mina barn och inte till min man?

Lawline svarar

Hej! Om Ni saknar ett äktenskapsförord utgör sommarstugan giftorättsgods, så länge Er fars vilja inte kommit till uttryck i ett testamente (se http://www.lagen.nu/1987:230#K6 i Äktenskapsbalken 7:2 4p). Fastigheten kommer alltså att ingå i bodelningen vid skilsmässa/dödsfall. Om Ni vill göra sommarstugan till Er enskilda egendom kan Ni och Er make tillsammans upprätta ett äktenskapsförord som sedan skall registreras hos tingsrätten ( se http://www.lagen.nu/1987:230#K6 i ÄktB 7:3 ). I äktenskapsförordet skall ni skriva att sommarstugan skall utgöra Er enskilda egendom. Oavsett om sommarstugan anses utgöra enskild egendom eller ej, gäller att Er make övertar hela kvarlåtenskapen efter Er med full förfoganderätt vid en eventuell bortgång (se http://www.lagen.nu/1958:637#K3 i Ärvdabalken 3:1). Det betyder inte att han "ärver" allt efter Er. Han får förfoga över kvarlåtenskapen tills han i sin tur går bort. Efter hans bortgång får Era barn ärva efter Er. De kan få ut sitt arv direkt om Er make gör ett arvsavstående. Ni kan också genom testamente upphäva Er makes "arvsrätt" efter Er så att Er kvarlåtenskap går direkt till barnen. Ett sådant testamente kan dock inte inkräkta på den s.k. basbeloppsregeln som finns i 3:1 2 st ÄB ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K3 ). Den innebär att Er make alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter Er få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som han erhöll vid bodelningen, eller som utgör hans enskilda egendom motsvarar fyra basbelopp ( ca. 162 000 kr). Detta är dock inget Ni behöver tänka på vid formuleringen av testamentet, men kan vara bra att känna till. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000