FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/11/2007

Innebörd av testamente mellan sambo

Hej! sambo m. 3barn. Skrivit testamente att erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap m.full äganderätt m. undantag för bröstarvinges laglott. Ger det samma trygghet som om vi skulle vara gifta? Sambon äger ett företag som drivs i AB tillsammans med brodern. Inkluderas det i testamentet vid ev. bortgång?

Lawline svarar

Hej! Det ger inte samma resultat som om ni vore gifta, men det ger ändå en god trygghet. Jag vill peka på vissa skillnader mot det fall ni istället varit gifta. När man är gifta, tillfaller kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken den efterlevande maken med full förfoganderätt ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K3 i Ärvdabalken 3:1). Det innebär att denne fritt får förfoga över egendomen tills han/hon i sin tur går bort. Då får arvingarna efter den först avlidna maken ta del av arvet efter denne. Detta får alltså den efterlevande maken inte testamentera bort. Enligt Ert testamente erhåller sambon Er kvarlåtenskap med full äganderätt. När barnen har fått ut sin laglott har de inget mer att göra anspråk på efter Er vid Er sambos bortgång. Detta torde dock inte spela någon roll i Ert fall om de tre barnen är gemensamma. De får ju då istället ärva efter Er sambo, det som han i sin tur har fått av Er genom full äganderätt. Observera dock att sambon kan testamentera bort all kvarlåtenskap, med undantag för sina barns laglotter. En annan skillnad är att de gemensamma barnen enligt huvudregeln inte får ut något direkt vid den först avlidne makens bortgång. De räknas som efterarvingar och får ut sitt arv först efter den andre makens bortgång ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K3 i ÄB 3:2 2st ). I Ert fall kommer barnen att få ut sin laglott med en gång. Nu till den sista frågan. I Er sambos kvarlåtenskap kommer även hans andelar i aktiebolaget att ingå. Detta omfattas alltså av testamentet. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000