FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/11/2007

Äktenskap i utlandet och ny partner i Sverige

Hej! *Person A (svensk medborgare sedan födsel) ingick äktenskap med person B (ej svensk medborgare) i ett land utanför EU 1991 och bodde i detta land fram till 1995 då de separerade och flyttade i samband med detta till varsitt annat land, också utanför EU. *Då paret A/B ville upplösa äktenskapet så visade det sig att båda parter måste bo i landet där det ingicks för att det ska kunna upplösas. Eftersom paret lämnade landet i samband med separationen så är det alltså omöjligt att få äktenskapet upplöst. *Person A & B har aldrig levt tillsammans i Sverige och äktenskapet registrerades således inte i Sverige. *1996 inledde person A ett stadigvarande parförhållande med person C (inte svensk medborgare) och flyttade år 2000 till Sverige där person C fick permanent uppehållstillstånd. Person A & C har ett gemensamt barn (fött i Sverige och svensk medborgare) och inga andra barn sedan tidigare. *Person A & C har alltså levt i ett stadigvarande parförhållande med gemensamt hushåll i närmare 12 år, varav när 8 år i Sverige samt har ett gemensamt barn. *Det ursprungliga äktenskapet med person B aldrig registrerades i Sverige. Frågor: Person A & C vill gärna gifta sig men har avstått då det ursprungliga äktenskapet mellan A & B aldrig upplöstes och aldrig heller KAN upplösas med tanke på det landets lagar. 1) Finns det något sätt att i Sverige "ta sig ur" ett äktenskap som inte har ingåtts i Sverige, aldrig har registrerats i Sverige med en person som aldrig varit i Sverige och som man inte har haft kontakt med på över 12 år? 2) Vilken typ av juridiskt förhållande, om något, har person A & C om vi inte är gifta? Kan vi vara sambo om person A en gång ingick ett äktenskap men som inte går att upplösa.

Lawline svarar

För det första, möjlighet finns att upplösa ett utländskt äktenskap i Sverige bland annat då den som ansöker om detta är medborgare och har hemvist här i landet. Detta gäller även om den andra maken är utländsk medborgare med hemvist i ett annat land. Prövningen sker då enligt svenska regler. En sådan prövning kan även omfatta frågan om två personer alls anses gifta. Att det utländska äktenskapet inte registrerats i folkbokföringen här är i och för sig inte avgörande för dess giltighet, men kan ändå inverka vid prövningen. Huvudregeln är att ett utländskt äktenskap gäller här i landet om det gäller i det land där det ingåtts. Att ni inte kan skiljas i landet där ni gifte er är i sig inget hinder för er att kunna göra det här. Att den andra personen aldrig varit i Sverige eller att ni inte har haft kontakt på lång tid är i sig inte heller hinder, men om man inte är ense gäller speciella bestämmelser, exempelvis betänketid. Om du vill gifta dig med din nya partner kommer en hinderprövning att göras det omfattar att ni båda kan visa att ni inte är gifta med någon annan. För aktuella lagregler se lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, kap 1 och 3 (samt Bryssel II förordningen) http://lagen.nu/1904:26_s.1, samt Äktenskapsbalken, kap 3 och 5 http://lagen.nu/1987:230. För det andra: Ni kan inte rättsligt anses som sambor om en av er är gift med en annan person. (Se Sambolagen 1 §, http://lagen.nu/2003:376) Huruvida ni anses som sambor i dagsläget beror alltså på om det utländska äktenskapet anses gälla här i landet. Även om ni inte kan anses vara sambor hindrar det dock inte att ni kan ha samäganderätt till egendom som ni förvärvat gemensamt på olika vis. Lycka till!
Hanna AdamsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000