FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/11/2007

Bodelning inom äktenskapet- vilken effekt?

Hej! Jag har två barn i första äktenskapet och två nya barn med min nuvarande hustru. Jag står som ensam ägare av fastigheten som är den egentliga tillgången i familjen. Vi har inget äktenskapsförord. Jag har styckat av var sin tomt från fastigheten till mina första barn som gåva och förskott på arv. min fru och jag vill att den som överlever den andre skall behålla kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt tills den själv dör. Vi vill inte hamna i situationen att min hustru ska tvingas sälja fastigheten för att lösa ut särkullsbarnen. Vilken effekt får bodelning innom äktenskapet jämfört med att allt som nu är giftorättsgods, vi har skrivit inbördes testamente att den andre maken ärver all kvarlåtenskap från den som dör först.

Lawline svarar

Hej! Först och främst vill jag påpeka att Ert förskott till Era första barn kräver Er makas samtycke enligt 7 kap 5§ st 2 Äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230 . Fastigheten är nämligen giftorättsgods såvida inga av p 1-6 är uppfyllda i 7 kap 2§ ÄktB. För att återgå till Er fråga ser jag inte att en bodelning inom äktenskapet skulle göra någon egentlig skillnad i det hänseende Ni avser. Genom en bodelning inom äktenskapet delar ni på allt ert giftorättsgods. Detta leder visserligen till annorlunda ägarförhållanden än de nu rådande men egendomen forsätter att vara giftorättsgods och kommer således att ingå i bodelningen vid äktenskapets upplösning. För att ändra på vad som ska ingå i bodelningen måste ni upprätta ett äktenskapsförord som säger att egendomen ska vara enskild, se 7 kap 2§ p1 ÄktB. Lycka till! Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000