FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/11/2007

Ny god man

kan en advokat som blivit förordnad som god man av en tingsrätt överlämna sitt uppdrag till någon annan? Skall inte tingrätten bedöma att den person som förordnas att vara god man i aktuellt ärende är lämplig som sådan?

Lawline svarar

Hej! En person som har utsetts till god man har rätt att bli entledigad från sitt uppdrag. Kraven på en god man enligt Föräldrabalken är att denne skall vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. En god man utses antingen av överförmyndare eller av tingsrätt beroende på av vilken anledning en god man utses. Med din fråga som bakgrund tolkar jag situationen som att en god man i erat fall skall utses av tingsrätten. Det är därmed tingsrättens uppgift att entlediga advokaten och samtidigt förordna om en ny god man. Detta är inget som advokaten själv kan göra. Precis som du har skrivit så vill rätten försäkra sig om att personen i fråga kommer att klara av uppdraget som god man. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000