FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/11/2007

Är ett förordnande som god man personligt?

kan en advokat som blivit förordnad som god man av en tingsrätt överlämna sitt uppdrag till någon annan? Skall inte tingrätten bedöma att den person som förordnas att vara god man i aktuellt ärende är lämplig som sådan?

Lawline svarar

Hej, Ett förordnande som god man gäller endast för den person som har förordnats som detta. Om ett sådant uppdrag skulle kunna överlämnas till någon annan skulle ju tingsrättens prövning bli närmast meningslös. Tingsrätten skall, enligt Föräldrabalken 11 kap 12 §, avgöra om personen är lämplig för uppdraget. Det är dock möjligt för tingsrätten att förordna flera gode män (11 kap 13 §) vilket innebär att det kan finnas flera personer som har rätt att agera genom ett god mans-förordnande. Föräldrabalken 11 kap. hittar Du http://www.lagen.nu/1949:381#K11 . Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare