FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/11/2007

Kan jag få dt utländska äktenskapet upplöst i Sverige?

[LAWLINE: Nedan stolpar jag de fakta som jag tror kan vara nödvändiga, ta gärna bort det som är irrelevant.] * Person A (svensk medborgare sedan födsel) ingick äktenskap med person B (ej svensk medborgare) i ett land utanför EU 1991 och bodde i detta land fram till 1995 då de separerade och flyttade till varsitt annat land, också utanför EU. * Landet där äktenskapet ingicks kräver att båda parter bor där för att det ska kunna upplösas, vilket alltså gör det omöjligt att upplösa. * Då person A & B aldrig levt tillsammans i Sverige så är inte heller äktenskapet registrerat här och person A har status "ogift". * 1996 inledde person A ett stadigvarande parförhållande och gemensamt hushåll med person C (inte svensk medborgare) och de flyttade år 2000 till Sverige där person C fick permanent uppehållstillstånd. Person A & C har ett gemensamt barn (fött i Sverige och svensk medborgare) och inga andra barn sedan tidigare. * Då det ursprungliga äktenskapet med person B aldrig registrerades i Sverige så är person A:s status i Sverige Ogift. 1) Kan man i Sverige "upplösa" ett äktenskap som inte KAN upplösas i det land där det ingicks, aldrig har registrerats i Sverige med en person som aldrig varit i Sverige och som man inte har haft kontakt med på över 12 år? 2) Vilken typ av juridiskt förhållande, om något, har person A & C om de inte kan ingå äktenskap?

Lawline svarar

Hej I utlandet ingågna äktensskaps giltighet i Sverige regleras i lag 1904:26 s.1 (http://lagen.nu/1904:26_1). Enlgt 1:7 nämnda lag är äktenskap som ingåtts i utlandet giltiga i Sverige om de är giltiga enligt rättsordningen i det land där de ingicks. Det spelar alltså ingen roll huruvida äktensskapet registrerats i folkbokföringen av skatteverket eller inte. Rättsligt sett är äktensskapet giltigt ändå. Om någondera makarna är svensk medborgare och bor i Sverige så kan en svensk domstol upplösa äktensskapet enligt svensk lag, se 3:2 och 3:4 i ovannämnda lag, alltså oavsett om äktensskapet kan upplösas enligt lagen i landet där det ingicks . Blankett för ansökan om äktenskapsskilland finns på Domstolsverkets hemsida (http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____765.aspx). För att upplösa ditt utländska äktenskap krävs det förmodligen att du registrerar det i Sverige först. För att upplösa det krävs det också att tingsrätten lyckas delge din maka din ansökan om äktenskapsskillnad, varför du bör kunna ange var hon bor. Om du och din nuvarande partner bor tillsammans under s.k. äktenskapsliknande förhållanden, d.v.s. som gifta fast utan att vara gifta, så regleras ert förhållande rättsligt av sambolagen, (http://lagen.nu/2003:376). Det medför bl.a. att det ni tillsammans eller var för sig anförskaffar för det gemensamma hemmet är samboegendom som ska delas lika om förhållandet upphör, se 6, 8 och 14 §§ sambolagen. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”