FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/10/2007

Avtal om bodelning

Jag och min fru kanske ska skiljas. Vi har ett hus som är skrivna på oss båda och har ett marknadsvärde på 1,8 Mkr och lån 500 kkr (ursprungligt inköpspris 550 kkr och renoverat för 400 kkr av mina sparpengar). Vi är överens om att jag ska bo kvar och behålla huset för barnens skull, dels för att hon inte är intresserad av att bo i hus eller har råd med det. Vi vill skriva ett ömsesidigt avtal där hon får 100 000 som kompensation för denna uppgörelse. Jag har stått för alla kostnader för huset under alla år. även då hon haft en egen inkomst. I övrigt kommer vi tillämpa 50% delning av alla ägodelar vi har gemensamt fått eller införskaffat. Är detta avtal giltigt eftersom vi inte tvistar om detta och inte känner att vi behöver juridisk hjälp med bodelning?

Lawline svarar

Hej! Det finns regler i Äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230 om hur en bodelning ska gå till. Enligt 9 kap 5 § ÄktB ska bodelningen förrättas av makarna tillsammans och en handling över bodelningen ska upprättas och undertecknas av dem båda. Handlingen får sändas till domstol för registrering, 13 kap 6 § ÄktB. Detta är det formkrav som finns lagreglerat. NJA 1994 s 265 talar också för att det råder avtalsfrihet mellan makarna. Vill ni, kan ni redan innan skilsmässan ingå ett så kallat föravtal i vilket ni reglerar den kommande bodelningen, 9 kap 13 § ÄktB. Jag ser alltså inga problem med ert avtal. Sedan kan avtalet visserligen jämkas om det kan anses vara oskäligt, se tex 12 kap ÄktB och 36 § Avtalslagen http://www.lagen.nu/1915:218 . Lycka till! Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000