FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/10/2007

återbetalning av underhållsbidrag

Vad händer med underhållsstöd som betalats i alla år om det framkommer via faderskapstest att man ej är far till barnet. Kan man yrka på återbetalning?

Lawline svarar

Hej En man som har betalat underhållsbidrag till ett barn men som senare frias från faderskapet kan få ersättning av staten. Det finns även möjlighet att få ersättning för utgivna underhållsbidrag. Ersättningen ska motsvara vad mannen pga. av dom, beslut eller avtal har betalat i underhållsbidrag till barnet. Utöver ersättning för utbetalda underhållsbidrag utgår även ränta enligt räntelagen 5§. Se.http://lagen.nu/1975:635. Varken mannen eller staten har rätt att kräva tillbaka utgivet belopp av den person som mottagit underhållsbidraget. Ansökan om ersättning ska göras hos länsstyrelsen, viktigt att veta är att ansökan om ersättning ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tio år efter det att underhållsbidraget betalades, efter tio år har gått preskriberas kravet. Ovan sagda och även fler detaljer framgår i lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag. Se. http://lagen.nu/1969:620. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?