FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/09/2007

Värdering av förskot på arv

Hej, Vi vill ge vår son 300.000, som han ska använda vid köp av radhus, istället för ytterligare lån. Finns ytterliagre två gem. samma barn. Pengarna ska regleras vid arv. Vi undrar om det kommer att läggas till ränta vid reglering av arvet.

Lawline svarar

Hej, reglerna om förskott av arv hitar du i ärvdabalkens 6 kapitel http://www.lagen.nu/1958:637#K6 . Huvudregeln är att vad en bröstarvinge fått under arvlåtarens livstid utgör förskott av arv (1 §). etta gäller inte kostnad för utbildning, uppehälle eller för sedvanliga gåvor (2 §). Förskottet regleras till värdet vid gåvotillfället (3 §). Värdet räknas allts inte upp med ev ränta eller liknande utan kommer att betraktas som 300. 000 kronor vid bodelningen som görs vid ett senare arvsskifte. Med vänlig hälsning
Anna Wigren ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?