FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/09/2007

Äktenskapsförords betydelse vid äktenskapsskillnad

Min man har flyttat till ett eget boende, utan förvarning, inga papper är inlämnade än, men kommer att bli. Vi har äktenskapsförord. Han har under alla år haft stora tidigare skulder, vilka vi gemensamt försökt betala av. För tre år sedan köpte jag en motorcykel, som jag hela tiden stått som ägare till. Lånet som togs för att betala den har hela tiden stått på mej, och är inte hela slutamorterat ännu. Amorteringar har skett från mitt egna konto. Nu kräver han halva värdet av MC:n, kan han det?Tilläggas bör att han jobbar heltid och jag lever på sjukbidrag, har ej fått någon ek hjälp av honom sedan han flyttade ut.

Lawline svarar

Du skriver att ni har ett äktenskapsförord. Det betyder att all den egendom och de skulder som omfattas av detta äktenskapsförord, är var och ens enskilda och inte ska delas vid en äktenskapsskillnad. Så om äktenskapsförordet anger att all egendom är enskild är MCn din enskilda och ska inte delas mellan er (se Äktenskapsbalken 7 kap 2 § 1p och 1 § http://lagen.nu/1987:230). Ett äktenskapsförord kan även innebära att viss specificerad egendom är enskild, exempelvis den enas sommarstuga och den andres aktier, då är all övrig egendom och saker som senare anskaffas av ena maken ensam eller av båda tillsammans giftorättsgods som ska delas vid äktenskapsskillnad (ÄktB 7 kap 1 §). Lycka till,
Hanna AdamsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?