FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/09/2007

Kritiska punkten vid Äktenskapsskillnad.

Hej! Lite frågor om bodelning... När en bodelning görs pga skillsmässa, tittar man på de tillgångar och skulder som finns vid datumet när skillsmässohandlingarna skrevs under eller utgår man från aktuellt datum då bodelningen görs? Om ena parten tex tar ett lån efter skillsmässoansökan men innan bodelningen gjorts, hur påverkar detta bodelningen? När i tiden efter skillsmässoansökan ska bodelning senast göras?

Lawline svarar

Hej, I 9:2 ÄktB (Äktenskapsbalken) stadgas att ”bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes”. Med detta menas att man skall utgå från hur varje persons skulder såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten. Detta innebär också att sådan egendom och sådana skulder, som vardera maken förvärvat efter denna tidpunkt, i regel inte skall beaktas i bodelningen. Själva bodelningen görs normalt inte förrän äktenskapet har upplösts (9:4 ÄktB). Enligt 9:3 ÄktB skall varje make tills det att bodelning förrättats, dels redovisa för sin egen egendom, dels för den egendom som tillhör den andre maken, men som denne haft hand om. Finns det anledning att anta att det kommer att bli tvist om detta kan det vara en god idé att upprätta en bouppteckning. Detta är helt enkelt en dokumenterande handling i bevissyfte. Denna kan efter förfrågan sammanställas av en bodelningsförrättare. Det finns fler alternativ att tillgå. Det går att begära en bodelning redan när målet om äktenskapsskillnaden väcks (9:4 ÄktB). Ett annat mer drastiskt alternativ är att sätta den andre makens egendom under särskild förvaltning (9:8 ÄktB). För mer ingående information hittar du Äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230. Med vänliga hälsningar
Simon CarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”