FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/10/2007

Fastställande och ändring av underhållsbidrag

Har barn som är 16 år som jag betalar 1273:-månaden för vilket jag tycker är normalt. Nu påstår kvinnan jag har barnet tillsammans med att jag är skyldig att betala 876:- kronor (den delen som är mellanskillnaden i FK uträkning för vad barn kostar) mer än detta och skickat ett formulär som hon vill att jag skriver på pga att hon anser sig ej kapabel att betala något alls. Hon påstår också att det är min skyldighet och om jag inte skriver på stämmer hon mig i rätten och då blir det även retroaktivt. Jag tycker detta låter konstigt så min fråga är stämmer detta kan man kräva att ena parten betalar allt och även kräva retroaktivt? Borde jag skaffa en advokat? Det skall sägas att jag aldrig varit omöjlig vid extra kostnader som resor, glasögon, m.m.

Lawline svarar

Hej! Underhållets storlek bestäms genom dom eller avtal. Om man inte kommer överens genom avtal så räknar domstolen ut ett belopp baserat på din inkomst, hyra och dina levnadsbehov. Jag vet inte hur det gick till i ert fall när beloppet 1273:- fastställdes, men vanligt är att frågan tas upp i samband med umgänges- och vårdnadsmål. Det fastställda beloppet räknas upp automatiskt varje år med hjälp av en indextabell för att följa med inflationen. Om man annars vill ändra underhållsbeloppet får man ansöka om detta hos domstol, som kan jämka det tidigare fastställda beloppet till exempel på grund av ändrade inkomstförhållanden. Modern till ditt barn får alltså ansöka om höjt underhållsbidrag i tingsrätten, men det krävs som sagt ändrade förhållanden för att underhållet ska höjas. Hon har givetvis också underhållsskyldighet gentemot barnet. Huruvida hon är kapabel att betala något alls eller inte är upp till domstolen att avgöra. Du behöver knappast en advokat då underhållsbidraget räknas ut schablonmässigt. Läs mer i kapitel 7 Föräldrabalken, http://www.lagen.nu/1949:381#K7. Det kan bland annat vara intressant att veta att du får göra avdrag från underhållsbidraget om barnet vistas hos dig minst 6 hela dygn. Vänligen,
Miranda BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”