FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/08/2007

Samboegendom

Jag och min sambo ska flytta isär. Dem saker vi köpt tillsammans står i mitt namn på kvitton och avbetalningar. Har jag då äganderätt till dem tingen eller äger vi dem tillsammans?

Lawline svarar

Sambors gemensamma ägodelar regleras i sambolag (2003:376). Din fråga går inte att besvara utan att först ta reda på vilken typ av föremål det är du syftar på. I 3 § sambolagen stadgas huvudregeln att ”bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning”. Av särkilt intresse för Er är vad som avses med ”bohag” och vad som avses med ”förvärvats för gemensam användning”. Av 6 och 7 §§ sambolagen framgår att med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Undantagen från huvudregeln stadgas i 4 och 9 §§. Om Ni genom gåva, testamente eller arv mottagit egendom med villkoret att det skall vara er enskilda egendom, skall denna inte att räknas med i samboegendomen. Inte heller egendom som har ersatts med sådan som precis nämnts skall ingå. Dessa regler är dispositiva, vilket innebär att finns något avtalat mellan er som strider mot vad som sagts ovan, skall det gälla Med Vänlig Hälsning
Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”