FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/09/2007

Sambor och arv.

Hej! Vi är ett sambopar med två barn vardera, inga gemensamma. Vi har två fastigheter tillsammans. Då vi har lagt ned otroligt mycket tid och energi vid bygge av dessa önskar vi att den kvarlevande kan bo kvar i orubbat bo vid den enes bortgång. Är detta möjligt? Om inte, kan man lösa ut arvingarna till ett mindre belopp, eller gäller alltid marknadsvärdet? Tacksam för svar.

Lawline svarar

En viktig grundförutsättning att poängtera är att sambor inte ärver varandra enligt lag. Ni skall därför skriva ett inbördes testamente för att kunna ta arv av varandra. Ett testamente kan emellertid inte hindra något av era barn eller som man säger, bröstarvingar, att få ut sin laglott. Bröstarvingarna kan kräva att få ut denna genom att begära jämkning av testamentet. Laglotten utgör hälften av värdet på den avlidnes kvarlåtenskap, delad mellan dennes barn. Reglerna om bröstarvingars laglott finns i Ärvdabalkens 7:e kapitel som hittas http://www.lagen.nu/1958:637#K7 . Ett inbördes testamente upprättas av Er gemensamt och i det kan Ni förordna både om vad som skall hända med kvarlåtenskapen då en av Er dör och vad som skall hända när båda dött. Det kan även vara bra att förordna om vad som skall hända om båda dör samtidigt. Ni kan även förordna över till vem viss specifik egendom skall tillfalla, så kallade legat. Inte heller dessa får emellertid inkräkta på värdet av bröstarvingarnas laglott, i så fall måste bröstarvingarna lösas ut om legatet skall kunna utgå. Det finns emellertid inget som hindrar Era respektive arvingar att respektera Ert testamente genom att avstå från att få ut sitt arv direkt och genom förordnande i Ert testamente få ut det först när Ni båda är borta. De kan givetvis även välja att acceptera att lösas ut till ett lägre belopp än vad laglotten egentligen är värd. Sådana godkännanden av testamentet kan dock endast göras med bindande verkan efter arvlåtarens död. Vill Ni redan i bådas Er livstid reglera arvfrågan finns det även en möjlighet för Er att sluta så kallade arvsavtal, som framgår av Ärvdabalken 17:3 som hittas http://www.lagen.nu/1958:637#K17P2 . Ett arvsavtal sluts mellan arvlåtaren och de egna arvingarna. Arvsavtalet blir emellertid inte gällande avseende bröstarvinges laglott om inte skälig ersättning för egendomen utgetts. Skälig ersättning är ungefär vad man kan beräkna att laglotten skulle vara värd. I princip blir det frågan om ett sorts förskott av arvet motsvarande laglotten. Det är förstås även möjligt att använda testamentet som påtryckningsmedel. Det går exempelvis att formulera testamentet så att den arvinge som väljer att ta ut sin laglott direkt endast får denna del i arv, medan de arvingar som väntar får dela på hela Er gemensamma kvarlåtenskap när Ni båda är borta. Mot bakgrund av det ovan sagda är det att rekommendera att Ni pratar med Era barn om hur Ni vill ha det och hör efter om deras inställning. Ert problem behöver ju inte vara ett problem i realiteten. Det finns dock inga garantier för en arvinge som väntar med att få sitt arv att den efterlevande inte under sin livstid avsevärt minskar arvets värde, varför kommunikation och förtroende mellan parterna givetvis är av största vikt. När det gäller formuleringen av testamentet går det visserligen att göra detta själv, så länge formföreskrifterna i 10 kapitlet Ärvdabalken, http://www.lagen.nu/1958:637#K10 , följs. Jag skulle emellertid råda Er att gå till en jurist för detta. Det kan ses som välspenderade pengar att få hjälp att formulera ett testamente som passar just Er situation och Era önskemål. Lycka till!
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000