FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/09/2007

Flytt med barn utan en förälders samtycke.

Hejsan! Planerar utlandsflytt och har en son på snart 11 år. Jag delar vårdnaden med hans far. Jag vill att min son flyttar med mig men hans far motsätter sig detta. Vilka rättigheter har jag som mamma? Min son har också nu på sistone ändrat sig och vill inte flytta med mig. Vad kan jag göra som förälder för att få med mig min son? Tack på förhand.

Lawline svarar

Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att föräldrarna skall fatta alla beslut rörande barnet gemensamt, speciellt gäller detta beslut av särskilt ingripande betydelse för barnet. Detta uttrycks i föräldrabalken 6:13 som kan hittas http://www.lagen.nu/1949:381#K6P13 . Var, alltså vilken plats, ett barn skall bo är ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse för barnet där båda föräldrarnas samtycke krävs vid gemensam vårdnad. Nås inte enighet har man sagt att de rådande förhållandena måste bestå, det vill säga att en förälder inte får flytta med barnet. Det bästa är givetvis om du och fadern kan komma överens om en lösning. Till socialnämndens familjerättsenhet är det möjligt att vända sig för hjälp med exempelvis samarbetssamtal för att lösa konflikter om vårdnad och boende. För att kunna flytta med din son mot faderns vilja måste du emellertid söka ensam vårdnad i domstol. Domstolen kan döma i frågor om vårdnad, boende och umgänge. När det gäller frågan om boende handlar det om hos vem barnet skall bo, inte var någonstans. En domstol kan i en vårdnadstvist besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja men inte mot bådas vilja. I ett sådant fall måste vårdnaden ges till en av dem. Vid alla frågor om vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som skall vara det avgörande, detta framgår uttryckligen av Föräldrabalken 6:2a som hittas http://www.lagen.nu/1949:381#K6P2a . Vid bedömning av vad som är barnets bästa skall särskild vikt självklart läggas vid om det finns risk att barnet far illa, barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar samt även barnets egen vilja med hänsyn till ålder och mognad. En domstol skulle därför behöva ta till sig din sons uppfattning i frågan, men med tanke på hans unga ålder behöver det inte nödvändigtvis ha avgörande betydelse att han i nuläget inte vill flytta. Vem som haft den faktiska vårdnaden om barnet, barnets relation till respektive förälder samt barnets övriga sociala nätverk är förstås även det faktorer som har betydelse. Det kan även nämnas att om barnet bor med endast en förälder kan det krävas att den föräldern betala en skälig del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets umgänge med den andre föräldern. Detta framgår av föräldrabalken 6:15b, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P15b . Lycka till!
Johanna NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”