FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/09/2007

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Mijn man har varit gift 1994-1996. Innan dess hade han levt tillsammans med kvinnan i hennes villa sedan 1986. Kvinnan hade ingen inkomst och blev försörjd.Inget äktenskapsförord fanns. Vid skilsmässan bodde kvinnan kvar i villan. Villan såldes för ca en vecka sedan. Har mannen rätt till hälften av vinsten på försäljningen?

Lawline svarar

Enligt 6 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB som du finner här http://www.lagen.nu/1987:230#K6) skall makarna under äktenskapet, efter egen förmåga, bidra till det gemensamma hushållet. Att det på detta vis existerar en försörjningsplikt mellan makar framgår närmre av 6 kap 2§ samma lag. Denna försörjningsplikt upphör i och med att äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad (6kap 7§ ÄktB) Vilket innebär att äktenskapsskillnaden som regel skall innebära slutet för de tidigare makarnas ekonomiska gemenskap. Avräkning i samband med detta sker genom bodelning enligt 9-10kap ÄtkB (Som du finner http://www.lagen.nu/1987:230#K9). Bodelning skall ha skett vid den äktenskapsskillnad som ägde rum mellan idn man och hans tidigare hustru enligt 9kap 1§ ÄktB. Det framstår som om den tidigare hsutrun behållit hsuet på sin lott vid bodelningen (skulderna som förmodligen svarade mot huset räknas vidare av mot värdet på huset). Om så är fallet har genom äktenskapsskillnad och bodelning de ekonomiska banden mellan din man och hans tidigare hustru klippts av, varför din man inte kan ha några anspråk på det som din hustru tagit med sig ur äktenskpet efter bodelning. För det fall huset lades på bådas lotter, även om hustrun tilläts bo kvar, och de således tilldelades idella andelar i huset vid bodelningen anses de äga huset med samäganderätt (11kap 11§ ÄktB). Av din fråga framgår inget som tyder på detta, varför jag nog skulle tro att din man inte kan ha några anspråk på vinstdelning efter husförsäljningen. Med vänliga hälsningar
Rådgivare