FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/09/2007

Särkullbarns arvsrätt

Familjejuridik Är gift med man som har barn sedan tidigare. Vi har nu barn gemensamt, hur ser jag till att jag + mina barn blir finansiellt ok om min man dör?

Lawline svarar

Hej! Eftersom ni är gifta är huvudregeln att din arvsrätt går före andra arvingar, även framför gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB http://www.lagen.nu/1958:637). De får ärva först när den efterlevande maken har gått bort. Särskild reglering kring särkullbarn finns dock i arvsrätten och just särkullbarnen utgör ett undantag från huvudregeln om efterlevande makes arvsrätt. Dessa har nämligen rätt att utfå sitt arv redan vid arvlåtarens död (3 kap 1 § ÄB http://www.lagen.nu/1958:637). Särkullbarnet kan dock avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Detta innebär att särkullbarnet, precis som de gemensamma barnen får ut sitt arv sitt arv då den efterlevande maken dör (3 kap 9 § ÄB). Särkullbarnen har även vad man kallar för ett förstärkt laglottsskydd. Detta innebär att barnets laglott (hälften av arvslotten) ej kan testamenteras bort. (se bland annat 7 kap 3 § ÄB http://www.lagen.nu/1958:637). Sammanfattningsvis så kommer du att få ärva före dina gemensamma barn och eventuellt även dina särkullbarn, beroende på hur de ställer sig till detta. Rent lagtekniskt är det möjligt för din make att skriva ett testamente där han anger att särkullbarnen skall om de inte vill vänta med sitt arv, utfå hälften av sina arvslotter först efter din bortgång. Det kan dock vara bra att konsultera en jurist innan man skriver så att inte formuleringar i testamentet kan föranleda misstolkningar samt att alla blir införstådda med konsekvenserna utav detta. Lycka till! Hälsningar
Lisa SwansonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000