FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/09/2007

Bodelning mellan samboende

Jag och min sambo har varit ihop i tre år och för ca ett år sedan köpte vi en våning tillsammans. Vi har båda lån på lägenheten. I kontraktet står det att hon äger en fjärdedel och jag tre fjärdedelar och vi har lagt upp lånen enligt samma modell. Nu har vi gjort slut och jag vill bo kvar och köpa ut hennes andel. Hon kräver hälften av våningen och hänvisar till sambolagen, detta kan väl inte stämma om vi har köpehandlingar som uttryckligen säger att hon bara äger en fjärdedel? Hur går vi till väga för att bestämma vad hon skall få, om det nu är en fjärdedel eller hälften, dvs hur värderar vi våningen? Skall man gå till en mäklare eller en oberoende värderingsman, eller vad? Det mest rätta är väl en mäklare som har mest kunskap om vad lägenheter i ett visst område brukar säljas för? Tack

Lawline svarar

När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att man gifter sig med varandra ska bodelning ske om någon av samborna begär det. Bestämmelser om bodelning finns i sambolagen (http://www.lagen.nu/2003:376). Det som ska fördelas är samboegendomen och med det menas bostad och bohag som är förvärvade för gemensam användning. Det saknar betydelse vem som har betalat för egendomen eller hur stor andel man på pappret äger av egendomen, utan avgörande är att man har haft för avsikt att tillsammans använda egendomen. Man kan avtala om att sambolagens bestämmelser om bodelning inte ska gälla antingen innan eller inför ett samboförhållandes slut. Ett sådant avtal måste innehålla en lydelse som säger att bodelning inte ska ske enligt sambolagen eller att den ska ske på annat sätt. Det är alltså inte tillräckligt att man har ett köpeavtal som säger hur ägandeandelarna är fördelade. Vid bodelningen läggs värdet av all samboegendom samman. Därefter drar man av de skulder respektive sambo hade vid den tidpunkt då förhållandet upphörde från den sambons andel i egendomen. Det värde som återstår (om det blir ett positivt tal) ska sedan delas lika mellan samborna. Vid värdering av bostadsrätter utgår man från marknadsvärdet. Enklast är nog att kontakta en mäklare för en kostnadsfri värdering av lägenheten. Med vänlig hälsning,
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000