FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/09/2007

Testamentsförordnande om egendom som testator sålt.

Jag och min make köpte min mors sommartorp två år innan hon avled. Vid bouppteckningen kom ett testamente fram där hon testamenterat halva torpet till min äldsta dotter. Min fråga är: Kan hon kräva att få halva torpet eller ekonomisk ersättning för sin del?

Lawline svarar

Huvudregeln när ett testamente omfattar viss egendom som inte längre finns kvar i kvarlåtenskapen är att förordnandet är utan verkan, det vill säga att testamentstagaren varken kan kräva att få ut egendomen eller ekonomisk ersättning för dess värde. Detta framgår av uttryckligen av Ärvdabalken 11:4 § som hittas http://www.lagen.nu/1958:637#K11P4 . När som i detta fall testatorn medvetet sålt egendomen kan jag, utifrån vad som framgår av frågan, inte se något skäl att frångå huvudregeln. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000