FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/09/2007

arv arv och testamente mellan sambor

Vi är ett par som är sambo och vi har båda barn i olika förhållanden sen tidigare. Vi har nu kommit upp i ålder och om någon av oss dör vill vi sitta kvar i orubbat bo. Alltså att ingen av barnen kommer att ärva förrän den sista av oss dör. Om vi inte tar kontakt med en jurist och den ena av oss dör, kan då barnen plocka i boet? Tacksam för svar.

Lawline svarar

En viktig grundförutsättning att poängtera är att sambor inte ärver varandra enligt lag. Ni skall därför skriva ett inbördes testamente för att kunna ta arv av varandra. Ett testamente kan emellertid inte hindra något av era barn eller som man säger, bröstarvingar, att få ut sin laglott. Bröstarvingarna kan kräva att få ut denna genom att begära jämkning av testamentet. Laglotten utgör hälften av värdet på den avlidnes kvarlåtenskap, delad mellan dennes barn. Reglerna om bröstarvingars laglott finns i Ärvdabalkens 7:e kapitel som hittas http://www.lagen.nu/1958:637#K7 . Ett inbördes testamente upprättas av Er gemensamt och i det kan Ni förordna både om vad som skall hända med kvarlåtenskapen då en av Er dör och vad som skall hända när båda dött. Det kan även vara bra att förordna om vad som skall hända om båda dör samtidigt. Det finns förstås inget som hindrar att Era respektive arvingar respektera Ert testamente genom att avstå från att få ut sitt arv direkt och genom förordnande i Ert testamente få ut det först när Ni båda är borta. De kan givetvis även välja att acceptera att lösas ut till ett lägre belopp än vad laglotten egentligen är värd. Sådana godkännanden av testamentet kan dock endast göras med bindande verkan efter arvlåtarens död. Det är förstås även möjligt att använda testamentet som påtryckningsmedel. Det går exempelvis att formulera testamentet så att den arvinge som väljer att ta ut sin laglott direkt endast får denna del i arv, medan de arvingar som väntar får dela på hela Er gemensamma kvarlåtenskap när Ni båda är borta. Mot bakgrund av det ovan sagda är det att rekommendera att Ni pratar med Era barn om hur Ni vill ha det och hör efter om deras inställning. Ert problem behöver ju inte vara ett problem i realiteten. Det finns dock inga garantier för en arvinge som väntar med att få sitt arv att den efterlevande inte under sin livstid avsevärt minskar arvets värde, varför kommunikation och förtroende mellan parterna givetvis är av största vikt. När det gäller formuleringen av testamentet går det visserligen att göra detta själv, så länge formföreskrifterna i 10 kapitlet ärvdabalken, http://www.lagen.nu/1958:637#K10, följs. Jag skulle emellertid råda Er att gå till en jurist för detta. Det kan ses som välspenderade pengar att få hjälp att formulera ett testamente som passar just Er situation och Era önskemål. Slutligen kan även tilläggas att vid en sambos död den efterlevande kan begära bodelning av samboegendomen (det vill säga, något förenklat, bostad och bohag anskaffade under sambotiden). Vid en sådan bodelning har den efterlevande sambon alltid rätt att som sin andel av samboegendomen få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet. Denna regel brukar kallas lilla basbeloppsregeln och återfinns i sambolagen, http://lagen.nu/2003:376#P18 . Vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?