FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/09/2007

Efterlevande

Hej. Min make har avlidit. Vi har ett inbördes testamente samt äktenskapsförord. Huset var min makes enskilda egendom. I testamentet står att jag ska ärva huset samt hans kvarlåtenskap om han avlider före mig. Min make har två döttrar (särkullbarn). Vi hade inga gemensamma barn. Det står även i testamentet att jag förfogar och avgör när huset skall säljas och att jag skall dela nettot med döttrarna. Nu får jag veta att jag ska dela min makes kvarlåtenskap med dem samt att de vill att jag säljer huset så fort det går. Vad gäller igentligen för min del enl min makes sista önskan? Kan de tvinga mig att sälja omgående för att de ska få ut sitt arv? Jag känner att jag och min make har blivit lite lurade av juristen som upprättade testamentet med oss. Min make sa uttryckligen att han ville att alla hans pengar skulle gå till mig så att jag klarade mig kvar i huset och att jag därimot skulle dela nettot med döttrarna när jag sålt huset. Hälp mig snälla. Vi ska snart ha bodelning i hemmet. Hur kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB), se http://www.lagen.nu/1958:637 . Vid konkurrens mellan regler i arvs- och testamentsfrågor finns en bestämd prioritetsordning: du som efterlevande make har i första hand rätt till fyra basbelopp, ett belopp motsvarande cirka 160 000 kr. Detta kallas basbeloppsregeln och återfinns i 3 kap 1 § 2 st ÄB. I andra hand har din avlidne makes bröstarvingar, dvs. hans barn, rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar halva den kvarlåtenskap som din make lämnar efter sig, se 7 kap 1 § ÄB. Först i tredje hand beaktas det testamente som din make skrivit. Detta innebär att så länge du får behålla ett belopp motsvarande 160 000 kr har din makes barn rätt till sitt arv. Din makes testamente är inte giltigt i den mån det inkräktar på deras rätt till laglott. Det faktum att det visserligen endast står att särkullbarnen måste vänta på sitt arv är inte heller giltigt då särkulllbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, till skillnad från gemensamma barn som måste vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. Detta gäller förutsatt att särkullbarnen inte avstår från sin rätt. Som jag uppfattar det är detta dock inte aktuellt i detta fall. Tyvärr inte några goda nyheter för din del, alltså. Vänligen,
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”