FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/08/2007

Gemensam bostad- rådighetsinskränkning och bodelning

Jag står som ensam ägare av vårt gemensamt inköpta hus. Vi är gifta. Fastigheten köptes innan vi gifte oss och anledning till att jag är ägare är att min fru vid köpetillfället var utländsk medborgare. Kan vi nu dela upp fastigheten så att vi båda står som ägare eller är det inte nödvändigt då vi är gifta?

Lawline svarar

Hej Under ett äktenskap gäller enligt Äktenskapsbalkens (ÄktB) 1 kapitel 3 § den grundläggande principen att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta förhållande gäller så länge äktenskapet består men har i lagen begränsats på olika sätt. Om äktenskapet upplöses ändras egendomsförhållandena vanligtvis på grund av giftorätten. I ÄktB:s 7 kapitel 1 § anges att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild till följd av exempelvis ett äktenskapsförord eller ett förbehåll i ett testamente. Av din fråga framstår ert hus inte som din enskilda egendom utan som giftorättsgods. Vid en eventuell skilsmässa skall enligt ÄktB:s 9 kapitel 1 § som huvudregel bodelning ske. Vid en bodelning beräknas makarnas andel i boet. Från en makes giftorättsgods avdrages alla dennes skulder (under förutsättning att någon enskild egendom inte finns). Värdet av det som återstår delas sedan lika mellan makarna. Vid en eventuell skilsmässa innebär det för er att husets värde efter att skulder avdragits skall delas lika mellan er båda, oavsett vem som står som ägare. Av vikt för din fru är även att din möjlighet att ensam förfoga över fastigheten under ert äktenskap är inskränkt. Även denna aspekt av problematiken är reglerad i ÄktB. Det hus som du står som ensam ägare till utgör er gemensamma bostad. Enligt ÄktB:s 4-5 §§ får du därför inte förfoga över denna hur du vill utan din makas samtycke, trots att hon inte står som ägare. Du får till exempel inte sälja, inteckna eller hyra ut bostaden på eget bevåg. Denna rådighetsinskränkning gäller inte endast under äktenskapet utan även efter äktenskapsskillnad (skilsmässa) fram tills bodelning har skett. I praktiken påverkas alltså inte din fru särskilt av att du står som ägare till fastigheten då ÄktB ger henne ett relativt långtgående skydd både under och eventuellt efter äktenskapet. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000