FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/08/2007

Bortadopterade barns arvsrätt

Hej! Om en moder har adopterad bort sitt barn år 1964, hur är det då med arv? Ska det barnet ärva sin biologiska moder?

Lawline svarar

Hej! Ett bortadopterat barn ärver inte sina biologiska föräldrar (4 kap. 8 § föräldrabalken). Detta gäller oberoende av när adoptionen har skett. Beträffande rätt till arv på grund av adoptionsförhållande efter den som avlidit före den 1 juli 1971, gäller dock äldre bestämmelser. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?