FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/08/2007

Arvsavstående och överlåtelse av arv

En man har avlidit och efterlämnar maka och hennes två barn. Det finns inget testamente. Han har en bror som efterarvinge. Brodern vill inte ha någon efterarvsrätt. Han anser att efterlevande makans barn är de rättmätiga arvingarna, då den avlidne varit "pappa" sedan barnen var små. Hur avsäger sig den avlidnes bror (som också saknar egna bröstarvingar) sin rätt till efterarv till förmån för efterlevande makans barn?

Lawline svarar

Hej! Brodern kan göra ett arvsavstående. Ärvdabalken innehåller inga regler om detta. Det är istället reglerat genom praxis. Läs gärna http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2005/stallningstagande200527.4.dfe345a107ebcc9baf80006364.html#31.dfe345a107ebcc9baf80006386 på Skatteverkets hemsida om detta. När en bouppteckning skall göras efter makan kan man skicka med arvsavståendet som en bilaga. Klicka http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001783/46104.pdf för att se hur en bouppteckning går till. För att vara på den säkra sidan kan man be någon att bevittna och skriva under arvsavståendet. Om avsägelsen har skett före förrättningen av bouppteckningen ska endast övriga arvtagare kallas till förrättningen. I Ärvdabalken 3 kap 8§ ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K3 ) finns följande regel : "Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt." Således kan makans två barn ärva istället för brodern om han gör ett rent arvsavstående. Brodern kan också göra en överlåtelse av arvet till förmån för barnen. Om detta skriver Skatteverket: "Framgår det av bouppteckningen eller på annat sätt att delägare överlåtit andel eller kvotdel av sin andel av kvarlåtenskapen måste Skatteverket utreda om det föreligger en civilrättsligt giltig överlåtelse. Till hjälp vid bedömningen finns allmänna avtalsrättsliga regler men även reglerna om gåva, särskilt 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. Om en giltig överlåtelse föreligger inträder förvärvaren som dödsbodelägare". Denna typen av överlåtelse liknar alltså en gåva. Gåvolagen hittar Ni http://lagen.nu/1936:83 . Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000