FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/09/2007

Räknas en inneboende som sambo enligt sambolagen

Jag bor ensam i en Lägenheten skriven på mig. Nu ska jag flytta ihop med en tjej och bli sambo. Om vårat förhållande spricker, äger hon då rätten till halva lägenheten? 2) äger hon rätten om hon är inneboende men inte skriven på min adress. 3) äger hon rätten om hon är inneboende och skriven på min adress. 4) Är man juridiskt sambo om man bor ihop, fast den andre står skriven någon annastans? Med vänlig hälsning E

Lawline svarar

Hej, Enligt sambolagen ska sambos gemensamma bostad och bohag delas lika vid samboförhållandets upphörande. Med gemensam bostad menas en bostad som har inköpts eller hyrts för gemensamt ändamål. En bostad som ena parten inköpt eller hyrt innan innan samboförhållandet inletts undantages alltså. Svar på fråga 2 och 3: Hon har ingen rätt till samboegendom i något av fallen eftersom en inneboende inte anses som sambo. man måste bo stadigvarande tillsammans i ett parförhållande. Sedan kan man givetvis inte komma undan bara genom att kalla samboendet för inneboende. Svar på fråga 4. Är man skriven någon annanstans utesluter det inte att ett samboförhållande föreligger. Det är de faktiska omständigheterna som är avgörande, alltså vart man faktiskt bor.
Rådgivare