FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/08/2007

Rätt till laglott

Hej! Önskar snabbt svar pga bouppteckning imorgon. Skriver för en kvinnas räkning, som är bröstarvinge och särkullbarn till sin far, nyligen död. Även hennes biologiska mor, hans f.d. maka är död. Faderns maka, som har två särkullbarn, fick honom till att motvilligt skriva äktenskapsförord och testamente där det framgår att all kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande. Bröstarvingens ekonomiska situation är svår. Faderns maka bor i villa, hur mycket tillgångar/skulder hon har är okänt. Kan bröstarvingen väcka klander mot testamentet för att få ut sin laglott? Eller begära jämkning?

Lawline svarar

Hej, Om fadern fortfarande var gift med modern då hon avled har han antagligen erhållit hennes egendom. I så fall måste den egendomen undantas innan testamente eller bodelning kan verkställas. Den egendomen är i normalfallet hälften av allt fadern ägde vid sin död. Om din klient hade halvsyskon på sin mors sida eller om det fanns ett äktenskapsförord blir andelen förändrad av detta. Den egendomen som anses härröra från din klients mor får inte ingå i bodelningen, påverkas inte av något testamente och har inte varit tillåten att skänka bort. (Ingår inte i vad man brukar kalla den disponibla kvoten, dvs den kvarlåtenskap den avliden kan råda över genom sitt testamente.) Den ska din klient erhålla tillsammans med eventuella andra arvingar. Testamentet måste dessutom klandras eftersom det inkräktar på din klients laglott. Det innebär att bodelning måste ske mellan din klients far och hans maka. En bodelning som jag inte kan veta hur den kommer att gå till eftersom jag inte känner till innehållet i äktenskapsförordet. Din klient har emellertid alltid rätt laglott, dvs halva arvslotten.(Vilken inte heller ingår i den disponibla kvoten) Att din klients far ska ha undertecknat ett testamente och ett äktenskapsförord motvilligt framstår inte som tillräckligt för att göra någon skillnad. För ogiltighet krävs att han har utsatts för stark press eller att han har lurats att skriva under. Bevisläget runt detta kommer att bli mycket svårt. Att din klient har ett avsevärt större behov av tillgångarna efter sin far saknar betydelse. Det kan också vara värt att kontrollera att alla formkrav har iakttagits. Testamentet ska ha skrivits under av testator själv och underskriften ska ha bevittnats av två samtidigt närvarande vittnen. Som vittne duger inte en nära släkting till din klients far eller till hans maka. Äktenskapsförordet ska ha undertecknats av båda makarna och ha registrerats hos tingsrätten. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”