FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/07/2007

Bodelning

Hej! Måste man ansöka om bodelning när man skiljt sig? I så fall vad händer om man inte gör det?

Lawline svarar

Hej, Bodelningen är en privat åtgärd mellan makarna och innebär att makarna gör en värdering och fördelning av sin egendom. För att handlingen ska bli giltig måste man anteckna vem som ska ha vad, hur ansvaret för skulderna ska fördelas samt datera och underteckna det. Man kan ge in den till tingsrätten för registrering, men det är inte ett måste för att bodelningen ska vara giltig. Själva bodelningen innebär alltså bara att makarna upprättar ett dokument om hur det gemensamma boet ska delas. Om det inte görs innebär det att ni inte juridiskt har delat upp ert gemensamma bo. Ni kan sedan välja att registrera handlingen, men detta är inte ett måste. Det finns ingen tidsfrist för att registrera. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?