FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/01/2006

Testamentsvittne och förmyndarskap

Har bevittnat min sons sambos testamente som jag förmodar även innefattar min son. Fick aldrig se innehållet utan bara att det stod "testamente" högst upp. Men blev berättad att det även gällde vem som skall ta hand om deras gemensamma barn om en eller båda två föräldrarna avlider. Nu är min fråga; kan man testamentera om vård av barn och kunde jag som mor till min son bevittna ett testamente där han är med eller om det gällde bara sambon och mina barnbarn?

Lawline svarar

Hej! Det är inte möjligt att testamentera om vård av barn. Däremot är föräldrarnas vilja av betydelse när domstolen ska ta ställning till vem som skall utses till förmyndare för barnet. Enligt 10:7 Föräldrabalken skall nämligen den person som föräldrarna önskat utses till förmyndare väljas om han eller hon inte är olämplig. När det gäller bevittning av testamente är reglerna i Ärvdabalken (ÄB) av intresse. Där stadgas i 10:1 att det inte är nödvändigt att ett testamentsvittne får se innehållet i ett testamente utan att det räcker att vittnet får veta att det är ett testamente. Som testamentsvittne får enligt 10:4 inte tas någon som är förmånstagare i testementet och inte heller dennes make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon. Ni är alltså inte lämplig som vittne till er sons sambos testamente om er son eller ert barnbarn finns med i testamentet.
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”