FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/05/2006

Vem har rätt till bilar vid en bodelning mellan sambor?

hej! jag och min sambo är mitt i en separation, och vissa konflikter uppstår bla rörande bilarna. Vi har tre "gamla" bilar, varav alla står skrivna på honom. Jag pratade med en advokat om detta och hon nämde nått om dolt samägande, att jag då skulle ha rätt till bilarna fastän att jag inte står skriven. Jag anser att vi skulle sälja alla bilarna och dela på pengarna, är jag helt fel ute?

Lawline svarar

Hej Enligt sambolagen är det bostad och bohag som utgör samboegendom. När ett samboförhållande upphör fördelas samboegendomen genom bodelning. Sambolagens 6 § anger vad som avses med samors gemensamma bohag. Bilar omfattar inte av bohag och skall därför inte ingå i bodelningen. För att det skall vara fråga om dold samäganderätt skall egendomen inköpts för gemensamt bruk, den make eller sambo som inte utåt framträder som ägare skall ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt skall båda parterna ha avsett att äganderätten skulle vara gemensam. Avgörande för bedömningen är förhållandena vid tidpunkten för förvärvet, även om senare inträffade omständigheter kan ha ett bevisvärde för dessa förhållanden. (se tex NJA 1980 s. 705, 1981 s. 693, 1982 s. 589) Dold samäganderätt har i praxis ansetts kunna tillkomma en make eller sambo till egendom när förvärv av denna är underkastat formkrav och den andra maken eller sambon formellt framstår som ägare och egendomen är avsedd att tjäna som parternas gemensamma bostad. Det har alltså framförallt gällt fast egendom eller en bostadsrätt.
Christina WeilanderRådgivare