FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/07/2007

Kan arvinge ärva dödsboets skulder?

Vad händer om dödsboets skulder överstiger tillgångarna blir arvingarna skyldiga att betala skulderna? Vad gäller om det finns skulder utomlands? MVH Helén Johansson

Lawline svarar

Hej! Enligt svenska bestämmelser ska den avlidnes skulder betalas av den avlidnes egna tillgångar. Om skulderna överstiger tillgångarna blir arvingarna ej personligt ansvariga för dessa utan skulderna skrivs oftast av. Arvingarna ärver alltså inte den avlidnes skulder. Om en arvinge tagit ut något ur boet innan skulderna är betalda måste denne lämna tillbaka detta om det behövs för att täcka skulden, se ärvdabalken 21 Kap 4-6 §§ ( http://lagen.nu/1958:637 ) Enligt lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo 2 Kap 7 § (se http://lagen.nu/1937:81 ) ska då boutredning, bodelning eller arvskifte sker här i Sverige frågan om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder bedömas efter svensk lag. Detta innebär alltså att oavsett om skulderna finns i Sverige eller utomlands ska de svenska bestämmelserna tillämpas. Med vänlig hälsning
Anna LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000