FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/04/2006

Förskott på arv och jämkning av gåva

Hej! Det finns två bröstarvingar, en son och en dotter, till en ensamstående förälder. Dottern har fått mammans bostadsrätt och i gåvobrevet föreskrivs bland annat att det skall vara en gåva som inte skall ses som förskott på arv samt att mamman skall ha rätt att bo kvar i lägenheten så länge hon vill. Vad händer vid dödsfall? Skall bostadsrätten tas upp i bouppteckningen? Endast en mycket liten summa pengar finns förutom den värdefulla bostadsrätten. Skall dottern ge tillbaka del av lägenhetens värde till sonen? Hur delas pengarna på mammans konto upp? Hur lång tid har sonen på sig att klaga om det är så att han skall ha rätt till del av bostadsrättens värde? Jag skulle vara tacksam för paragrafhänvisningar också. Tack på förhand!

Lawline svarar

Bestämmelsen om förskott på arv finns i 6 kapitlet ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637. Enligt 1 § presumeras gåvor till bröstarvingar som förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller i övrigt framgår av omständigheterna. Bestämmelserna i 6 kapitlet förutsätter att arvlåtaren har gynnat en arvinge genom en benefik rättshandling, d.v.s. en gåva. Såsom gåvor får betraktas inte endast transaktioner med formell gåvokaraktär utan även andra dispositioner vid vilka den benefika karaktären är övervägande. Arvlåtaren kan bryta presumtionen i 6 kapitlet 1 § om denne föreskriver att transaktionen inte ska vara ett förskott på arvet. Det kan ske genom testamente, men en sådan viljeförklaring kan ske på flera andra sätt, vilket framgår av att hänsyn även kan tas till andra omständighet. Att i gåvobrev föreskriva att gåvan inte ska ses som förskott på arv är således tillräckligt för att bryta presumtionen i 6 kap. 1 §. Gåvan av bostadsrätten behöver inte tas upp i bouppteckningen om inte någon av dödsbodelägarna begär det. Tidigare gåvor ska nämligen uppges i bouppteckningen om någon dödsbodelägarna begär det. Om sonen inte får ut sin laglott får han enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637, han begära jämkning. Denna jämkningsregel verkar oberoende av förskottsregeln och kan inte sättas ur spel genom en viljeyttring av arvlåtaren. Gåvan ska emellertid vara bortgiven under sådana omständigheter eller sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente. Med detta uttryck avses dels gåvor där givaren väntar döden inom jämförelsevis kort tid, dels där givaren kan beräkna att till sin död få ha nyttan av den bortgivna egendomen. Regeln ska emellertid inte tillämpas om särskilda skäl äro däremot. Vilka dessa skäl är bedöms från fall till fall. Talan om jämkning måste enligt 7 kap. 4 § 2 st. ärvdabalken väckas senast inom ett år från det bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades. Med bouppteckning avses huvudbouppteckning och inte tilläggsbouppteckning om en sådan också skulle upprättas. Huruvida sonen skulle kunna vinna framgång med en jämkningstalan är omöjligt för mig att besvara. Utgången är beroende av omständigheter i det enskilda fallet. Pengarna på mammans konto delas lika mellan dödsbodelägarna genom arvskiftet. Om arvskifte, se 23 kap. ärvdabalken.
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000