FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/07/2007

Sambolagen

hej hur fungerar sambo lagen och när räknas man som sambo, ska man bott ihop ett visst antal år jag har läst alla § men förstår inte...tacksam för svar

Lawline svarar

Sambolagen är en dispositiv lag, vilket innebär att den i stora delar kan avtalas bort. Detta görs genom upprättandet av ett samboavtal, enligt 9 § sambolagen. Ingås inget samboavtal gäller således bestämmelserna i sambolagen fullt ut. En regel i sambolagen är dock indispositiv och går därför ej att avtala bort, den rör rätten för den sambon som är i bäst behov av den gemensamma bostaden att överta denna vid en eventuell separation, 22 § sambolagen. För att omfattas av sambolagen skall man falla in under definitionen sambor som stadgas i 1 § sambolagen. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge förhållandet skall ha pågått för att få anses utgöra ett samboförhållande. Det som skall påvisas är att paret bor tillsammans under stadigvarande bruk. Tanken med sambolagen är att samborna när de separerar skall kunna fördela den gemensamma egendomen på ett tillfredsställande sätt. I 8 § sambolagen stadgas att samboegendomen skall delas mellan samborna när samboförhållandet upphör. Med samboegendom avses, enligt 3 § sambolagen, sambornas gemensamma bostad och bohag. Vidare skall egendomen ha förvärvats för gemensam användning för att utgöra samboegendom. Med detta menas att egendomen vid förvärvet skall ha varit ägnad att utgöra gemensamt bohag eller bostad. Har du ytterligare frågor tveka inte att återkomma. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000